Båtisättningen 2021-05-01

Båtupptagningen   2022-10-08

 • Hemliga armén

 • Lyft

 • Kaffepersonalen

 • I morgon, lördag 25/9, kl 11 öppnas vårt Trädgårds Café

 • De avslutande torsdags seglingarna 2022 bjöd på rejäla vindar

Avslutning SEGLARSKOLAN 30 juli 2022

 • Dimmig morgon

 • Stipendium-utdelning

Instruktörerna seglar med Galeasen Helene

Detta användes Minnesfondens stipendium till 2022! Se Pelles fina bilder och text om när seglarinstruktörerna äntrade Galeasen Helene och fick använda sina talanger i ett större sammanhang.

 • Lugnet före stormen=sjösättningen 30/4 2022

 • Äntligen kan Skönheten sjösättas efter måånga arbetstimmar.

 • Spänningen stiger. Snart är det vår tur.

 • Vanten lossas på blekingeekan (klicka på bilderna!)

 • ”Vi hade i alla fall tur med vädret”

 • Samarbete på Vrakekan.

 • Full fart i hamnen 17 okt 2020

 • Kraftiga vindar 14 okt

 

 

 • Vrakekan har varit ute på rekordmånga seglatser i sommar, men nu är det slut på säsongen.

 • Nestor Sven Bruzelius överskuggas av den yngre (?) besättningen efter en lyckad seglats

DETALJPLANDEN för Mellby 3:121 m.fl. godtogs av samhällsplaneringsnämnden jan 2022. Båtklubben kommer att skicka in ett överklagande. 

Planbeskrivning och samrådsredogörelse hittas på 

https://www.simrishamn.se/bo-och-bygga/planer-och-utveckling/detaljplaner/pagaende-planarbete

Båtklubbens skrivelse från 30/3 2021 och kommunens svar finns på sid 12-15 i samrådsredogörelsen. 

Båtklubbens skrivelse som svar på remissrundan hösten 2021 finns under rubriken granskningsutlåtande, sid 21-23. Ytterligare 14 yttranden har inkommit. Ett ofta förekommande svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen är man menar att flera av de frågor som lyfts inte behandlas i en detaljplan utan hänvisas till andra tjänstepersoner i ett senare genomförandearbete.

 

 

Kungörelse

Pågående planarbete. Ny remissrunda hösten 2021. Se PDF med bifogade kungörelser samt kommunens hemsida.