Om oss

Välkommen till

Kiviks Båtklubb bildades den 20 juni 1981 av ett 25-tal båtägare från Kivik och Vitemölla. Till klubbens förste ordförande valdes Kjell Ohlsson, Vitemölla.

Målsättningen med klubben var att tillvarataga båtägarnas gemensamma intressen samt att medverka till att Kivik och Vitemöllas hamnar blev välordnade och trivsamma platser för olika kategorier båtägare såväl yrkes som fritid. Klubben är idag mycket livaktig med ca 250 medlemmar.

Jolleskolan är en viktig del av klubbens verksamhet och utbildar ett 50-talungdomar i jollesegling varje sommar. Intresset för seglingsskolan är kraftigt ökande och klubben förnyar ständigt jollebeståndet för att möta det ökande intresset.

Även kappseglingsverksamhet och segling med klubbens tre allmogebåtar ingår i programmet.

Klubben har idag ett eget trivsamt klubbhus på hamnplanen i Kivik vilket är centrum för klubbens verksamhet.

Kiviks Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen, och Svenska Seglarförbundet.

Vi tackar våra sponsorer! Alla sponsorer finns listade längre ner.

Klubbens ordföranden

Kjell Olsson              1981-1985

Bengt Persson          1985-1987

Kent Eriksson           1987-1988

Sven Bruzelius          1988- 2007

Staffan Nilsson         2008 -2015

Rasmus Noelle          2016

Anita Johnsson         2017-2022

Håkan Hjelm             2023-