Sjösättning

Klubben har varje år en kranbil inhyrd för sjösättning och upptagning.
Medlemmar betalar en förutbestämd avgift, icke medlemmar kan också anmäla sig för att få hjälp med sjösättning och nedtagning, priset för icke medlemmar kan vara något högre än för medlemmar, det kommuniceras vid anmälan.

Datum för 2024:

Sjösättning Lördag 4/5

Upptagning Lördag 5/10