Allmogebåtarna

VRAKEKAN

Vrakekan sjösattes i Kiviks hamn Pingstdagen 1985 och initiativet togs av Mijövårdsföreningen i Kivik.

Kiviksborna ville genom att bygga en ny vrakeka påminna om en viktig tidsperiod i samhällets historia. Det fanns inga vrakekor kvar.

Vrakekan fick därför byggas efter en modell som numera finns i Kiviks museum och som gjordes 1918.

Den skänktes till museet av modellbyggaren själv Theodor H Nilsson. Den nya vrakekan byggdes av Olle Persson från Baskemölla.

Projektledare för nybygget var Inge Gärsgård och Sten Andersson .

Vrakekan ägs av klubben och drivs av allmogekommittén.

Om någon medlem vill åka med på en tur, kontakta då Anders Isberg, 073 765 03 20               

HEJ HOPP

Hej Hopp är en öppen snipa 5,80×2,50m byggd 1932 på Halmstads Varv.

Hon är försedd med välljudande tändkulemotor från 1956, en encylindrig 

Seffle

-maskin som utvecklar 7 hästkrafter.

Hej Hopp ägs av klubben och drivs av allmogekommittén.

BLEKINGEEKAN

Byggd 1965 i Angelsskog
Ronneby av Edvin Henriksson.

Blekingeekan ägs av klubben och drivs av allmogekommittén.