Seglarskola

Seglarskola 2023

Liksom tidigare är seglarskolan uppdelad på två 14-dagars perioder. Den första perioden startar måndagen den 3 juli, den andra måndagen den 17 juli.

Det mycket stora intresset för seglarskolan gör att vi tvingas begränsa antalet deltagare i varje period. Därigenom kan vi hålla en bra kvalitet på kurserna och alla får möjlighet att segla mycket! Våra instruktörer har gått Svenska seglarförbundets kurser och har själva en gång börjat sin seglingskarriär i vår seglarskola!

Vi kan inte garantera alla plats i den period man önskar men dina chanser att få gå när det passar dig ökar om du anmäler dig snabbt och betalar in avgiften!

Seglarskolan pågår för:
  Nybörjare    1:a veckan kl 9-11, 2:a veckan kl 11-13, måndag till fredag
  Fortsätt       1:a veckan kl 11-13, 2:a veckan kl 9-11, måndag till fredag
  Int. Jolle      kl 14-16 måndag till fredag, båda veckorna
  Samtliga, avslutning lördag 2:a veckan

Sommarens kurser och avgifter ser du i priser och anmälan.

Kontaktlista Seglarskolan 2023

Huvudinstruktör           Theo Larsson            0730703498          

Instruktör                       Oskar                          0709437529 

Instruktör                       Adrian                         0102541781

Instruktör                       Alice                            0767920540

Prao                                Elina

Prao                                Morris

Prao                                Sophie

Prao

Kbk. ordförande            Håkan Hjelm             0702081564

Segelskole ansvarig     Pelle Olsson              0702422145

Ansv i kbk.s styrelse    Anders Westerberg  0708390805

Sms och samtal.

Här nedan finns en beskrivning av kurserna:

Optimist nybörjare

inriktar sig till dig mellan 8-14 år och inte seglat tidigare. Du seglar antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Ni är högst 15 elever i gruppen och det finns fyra instruktörer till varje grupp.

Optimist fortsättare

Om du tycker att du har grundläggande seglingskunskaper kan du anmäla dig till denna kursen. Den har samma upplägg som nybörjarkursen och utvecklar din seglingskunskap vidare. Fortsättarna seglar på eftermiddagarna. Våra instruktörer har god kännedom om dina seglarkunskaper om du tidigare varit med i vår seglarskola. De kommer därför att bedöma om du ska gå i fortsättargruppen eller i nybörjargruppen.

Internationella jollar

(RS Feva och Laser)

Om du “vuxit ur” optimistjollen tycker vi att du ska fortsätta med våra kurser med RS FEVA och LaserDessa två snabba jollar är en verklig utmaning för dig som vill prova på att segla enmans- (Laser) eller tvåmans- (RS Feva) jollar. Båda båttyperna är stora internationella klasser. Efter genomgången kurs kan instruktörerna utfärda “körkort” för de olika båttyperna så att du kan segla dem på egen hand. Av säkerhetsskäl kräver vi att du har våtdräkt på denna kurs (Hanöbukten är kall) och att du väger över 50 kg!

Målsättning för kurserna kommer att vara att få eleverna att segla självständigt i sina jollar samt att få bättre förståelse för sjövett.

För att gå seglarskola måste du vara 8 år och kunna simma 200m.


VÄLKOMMEN I JOLLEGÄNGET!