Insamling Feva till vår ungdomsverksamhet

Hej alla KBKare och supporters!

I syfte att ge vår ungdomsverksamhet de förutsättningar som behövs för vidare utveckling kommer klubben att köpa in en ”Ny” jolle av typen Feva. Den ingår i de internationella jolleklasserna och seglas av två personer samtidigt.
Klubben har redan två Fevor, men nu ser vi behov och efterfrågan för att köpa ytterligare en eller två av denna härliga modell till våra seglande ungdomar.

Vi har lyckats hitta ett fint exemplar, och söker nu stöttning i finansieringen. Klubbens medlemmar har redan bidragit med drygt 30 000kr (per början av april 2024), men ännu saknas det en del.

En ny Feva kostar drygt 100 000kr, men vi har lyckats hitta ett fint begagnat exemplar som vi har fått reservera, som kostar 50 000kr.

Sätt in ert bidrag på vårt bankgiro 518-0328
Stort som smått, allt räknas!

Och är du inte medlem, bli det nu!